Recenze
Můžeš spolehněte se na nás
01332 371661

Zde jsou komentáře od některých našich stávajících pronajímatelů:

"Byli jsme u jiných agentů a měli jsme rádi flexibilní přístup, který Blue i Properties nabízí."
"Klíčovou věcí je najít studenty a ujistit se, že dům je pronajatý, Blue i Properties má proaktivní přístup, dobře komunikovaný."
"Je to osobní dotyk, který odděluje Blue i Properties, podporuje, radí a poskytuje."
 
„Blue i Properties je lokální a znalosti na místě zajišťují, že jsme v poznání.“
"Díky velké síti obchodníků Blue i Properties nenačítají obrovské procento nákladů obchodníka, což je osvěžující."
 


Statistiky trhu - přátelské - spolehlivé - postoje „dokážou“ - transparentní kalkulace
… Můžete se na nás spolehnout!

Můžeš spolehněte se na nás

01332 371661

Zašlete nám prosím další informace

Rightmove