Poplatky za služby
Můžeš spolehněte se na nás
01332 371661
 
Pronajímatel pronajímá poplatky
Soukromé plně spravováno £ 240.00 s DPH
Soukromé nájemné sbírat £ 240.00 s DPH
Soukromé Let Only Only £ 300.00 s DPH
Student je plně spravován
Postele 1-2 £ 240.00  s DPH
Postele 3-4 £ 360.00 s DPH
Postele 5-6 £ 420.00 s DPH
Studentské nájemné sbírat
Aktualizované poplatky
Postele 1-2 £ 240.00  s DPH
Postele 3-4 £ 360.00 s DPH
Postele 5-6 £ 420.00 s DPH
Student nechává jen
Postele 1-2 £ 419.00 s DPH
Legislativa £ 72.00 s DPH
administrátor £ 300.00 s DPH
Postele 3-4 £ 479.00 s DPH
Legislativa £ 108.00 s DPH
administrátor £ 450.00 s DPH
Poplatky za nájemce - Bez poplatku  
 

Statistiky trhu - přátelské - spolehlivé - postoje „dokážou“ - transparentní kalkulace
… Můžete se na nás spolehnout!

Můžeš spolehněte se na nás

01332 371661

Zašlete nám prosím další informace

Rightmove