Ochrana osobních údajů
Můžeš spolehněte se na nás
01332 371661

Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty a telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

Při vyžádání kontaktu od společnosti Blue I Properties shromažďujeme osobní údaje, které nám poskytnete, jako je vaše jméno, adresa a e-mailová adresa.

Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.
 

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.


Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

Pokud nám poskytnete osobní údaje pro vyžádání kontaktu, naznačujeme, že souhlasíte s jejich shromažďováním a používáním pouze z tohoto konkrétního důvodu.

požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,


požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace. Tato emailová adresa je chráněna před spamboty. Spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript. nebo nám pošlete e-mail na: Blue i Properties, The Old Coach House, 30A Ashbourne Road, Derby, DE22 3AD. Spojené království
 

ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES


Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.
 
Pokud nám poskytnete informace o své kreditní kartě, jsou informace šifrovány pomocí technologie SSL (Secure Socket Layer Technology) a uloženy pomocí šifrování AES-256. Ačkoli žádný způsob přenosu přes internet nebo elektronické úložiště není stoprocentně bezpečný, dodržujeme všechny požadavky PCI-DSS a implementujeme další obecně uznávané průmyslové standardy.
   


Tato emailová adresa je chráněna před spamboty. Spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript. nebo poštou na Blue i Properties

Naposledy aktualizováno; 13-10-2016